Rahela Kulčar

RAHELA KULČAR

RTRTRTRTRTRT

ŽIVOTOPIS

REREE

Rahela Kulčar rođena je 1979. u Zagrebu gdje je pohađala osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomirala je 2004. godine na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine zapošljava se na Grafičkom fakultetu u Zagrebu na Katedri za fotografske procese te na istom fakultetu upisuje poslijediplomski znanstveni studij, smjer grafičko inženjerstvo na Grafičkom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu održava laboratorijske vježbe iz dva kolegija: Fotografski procesi i Kvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja.

Godine 2009. dobila je stipendiju Ministarstva Republike Slovenije za visoko obrazovanje, znanost i tehnologiju u trajanju od 4 mjeseca usavršavajući se na Kemijskom institutu u Ljubljani. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Kolorimetrijska analiza i parametri stabilnosti UV-termokromnih boja" obranila je 2010. godine.

Područja njezinog interesa su fotografija, kolorimetrija, boja i doživljaj boje, karakteristični uređaji za mjerenje boje, sustav upravljanja bojama te specifične boje koje mijenjaju obojenje kao rezultat vanjskih utjecaja.