Fotografski procesi

FOTOGRAFSKI PROCESI ( 2. SEMESTAR, 2+1)

ECTS: 4

 

OPIS KOLEGIJA:

Fotokemijske promjene i reakcije. Fotokemijski zakoni i njihova primjena. Građa fotografskih materijala. Osvjetljavanje fotografskih slojeva. Fotoliza srebro bromida.Latentna slika. Razvijanje. Komponente razvijača. Razvijačka supstanca. Superaditivnost. Vrste razvijača. Kemijske reakcije kod razvijanja. Faktori o kojima ovisi razvijanje. Prekidanje. Fiksiranje. Kemizam fiksiranja. Vrste fiksira. Regeneracija fiksira. Karakteristike forografskih slojeva. Opacitet. Transparencija. Refleksija. Gustoća zacrnjenja. Krivulja zacrnjenja. Opća osjetljivost. DIN. ASA. ISO sustavi. Gradacija. Spektralna osjetljivost. Sposobnost razdvajanja. Zrnatost i zrnanje. Negativ i pozitiv fotomaterijali, građa, obrada i svojstva. Papiri promjenjive gradacije. Digitalni fotoaparat. Princip snimanja. CCD, CMOS i Foveon-3 senzori. Razlike između klasične i digitalne fotografije.

CILJ KOLEGIJA:

Kolegij upoznaje studente s osnovnim fotokemijskim reakcijama i zakonitostima, građom i sastavom fotomaterijala koji su bazirani na srebrnim solima kao fotoaktivnoj tvari. Obrađuju se procesi i kemizmi kojima nastaje fotografska slika. Zatim se ispituju njena fotografska svojstva i karakeristike. Navode se karakteristike negativ i pozitiv materijala kao i gotove slike. Slijedi upoznavanje s digitalnim fotoaparatom, principom snimanja i mogućnostima ispisa slike. Objašnjene su razlike između klasičnog i digitalnog fotoaparata, primjene i prednosti pojedine tehnologije, vrste fotoosjetljivih elemenata.

VRSTA VJEŽBI:

Laboratorijske vježbe. Obavezan dolazak na vježbe.

LITERATURA:

Z. Tkalčević - Smetko; Fotografski procesi, Grafički fakultet, Zagreb, 1992.

M. Langford; Advanced Photography, Focal Press, Oxford, 1999.

T. Ang; Digitalna fotografija, Znanje, Zagreb, 2004.

London, Stone, Upton; Photography, Pearson Education, 2008.